Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết chỉ số kinh tế hàng đầu hàng tháng của mình, một biện pháp được thiết lập chỉ ra nền kinh tế thế giới đang yếu đi, cũng cho thấy đà tăng trưởng ổn định trong khu vực đồng euro.

"CLIs (chỉ số kinh tế tổng hợp) chỉ ra tốc độ tăng trưởng Mỹ và Anh tiếp tục giảm, với triển vọng tăng trưởng của Ý giảm bớt,"  OECD cho biết trong một tuyên bố.

Một số chỉ số trong 100 chỉ số đại diện cho trung bình dài hạn, OECD cho biết, toàn bộ các nước thuộc OECD giảm xuống 99,6 trong tháng ba từ 99,7 trong tháng trước đó.

Chỉ số của Trung Quốc vẫn ở mức 98,3 trong đánh giá các điều kiện mới nhất. Brazil cải thiện 98,3 từ 98,0, trong khi chỉ số của Nga nhích lên 98,6 từ 98,4.

Chỉ số của Mỹ tăng nhẹ, đến 98,8 từ 98,9, trong khi tại Anh vẫn ổn định ở mức 99,1 và tốc độ tăng trưởng giảm đi. Đức đứng ở mức 99,7, không thay đổi so với tháng trước.

Các nền kinh tế khu vực đồng euro giảm xuống mức 100.4, với chỉ số cho Pháp ổn định ở mức 100,9 trong khi Ý giảm 100,8-100,7.

Nguồn: VITIC/Reuters