Theo khảo sát nhanh của Markit/Nikkei PMI sản xuất điều chỉnh theo mùa tăng 53,5 vào tháng 2 từ mức 52,7 vào tháng giêng.

Chỉ số này trên ngưỡng 50 trong sáu tháng liên tiếp và đánh dấu mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3/2014.

Lượng đơn hàng mới, bao gồm cả trong nước và nước ngoài sơ bộ tăng lên 54,7 từ 54,0 vào tháng Giêng, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 3/2014.

Theo khảo sát đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng đến 54, 2 từ 53,1 trong tháng trước, đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/2013.

Các hạng mục cấu thành nên chỉ số PMI 54,3, cho thấy mở rộng nhanh nhất kể từ tháng hai năm 2014.

Khảo sát PMI mới nhất gợi ý rằng xuất khẩu và nhu cầu trong nước đã bắt đầu mạnh mẽ hơn vào năm nay. Điều này chứng tỏ chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở vài nước cho đến nay đã không có tác động tiêu cực vào hoạt động kinh tế.

Nguồn: VITIC/Reuters