Theo Biên bản cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị nhận định, động lực của sự phục hồi trong nền kinh tế khu vực đồng euro hiện mạnh mẽ hơn và họ đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng những rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng có thể được xem là cân bằng chung. Đặc biệt, các thành viên nhấn mạnh rằng, với bối cảnh môi trường tăng trưởng được cải thiện, các kịch bản bất lợi cho triển vọng lạm phát đã trở nên ít có khả năng, đặc biệt là rủi ro giảm phát đã biến mất.

“Việc đánh giá rủi ro thay đổi này phải được phản ánh trong thông báo của Hội đồng quản trị bằng cách giảm tham chiếu đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo trong các hướng dẫn về lãi suất chính sách”, Biên bản cuộc họp nêu rõ.
Tuy nhiên, các thành viên cũng cho rằng, mặc dù sự mở rộng kinh tế mạnh mẽ hơn, lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp do các chỉ số về lạm phát cơ bản tiếp tục giữ bằng phẳng và vẫn chưa thể hiện xu hướng tăng điểm thuyết phục. Do đó, việc nới lỏng tiền tệ ở một mức độ lớn vẫn là cần thiết để hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế khu vực đồng euro và đảm bảo lạm phát ổn định ở sát 2%.
Mặc dù cho rằng sự kiên nhẫn (nởi lỏng) vẫn còn cần thiết, nhưng các thành viên Hội đồng cũng nhấn mạnh, “sự tự tin cần được thể hiện rõ qua tính hiệu quả của các biện pháp chính sách tiền tệ của ECB trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, sự suy giảm kinh tế và cuối cùng là sự hội tụ bền vững của lạm phát đối với mục tiêu lạm phát của Hội đồng quản trị”.
Do đó, cần thận trọng khi truyền thông. Đặc biệt, cần phải tránh các tín hiệu về việc có thể sớm thắt chặt tài chính, bởi điều này có thể cản trở tiến trình đạt được sự hội tụ bền vững đối với lạm phát của Hội đồng quản trị, qua đó kéo dài nhu cầu về chính sách tiền tệ siêu dễ dãi.
“Hội đồng quản trị phải cam kết thực hiện đầy đủ việc đưa lạm phát trở lại với mục tiêu trung hạn. Điều này bao gồm việc nhắc lại sự sẵn sàng tiếp tục thay đổi quy mô và/hoặc thời gian mua tài sản nếu triển vọng trở nên kém thuận lợi hơn, hoặc nếu điều kiện tài chính không phù hợp với tiến trình tiếp tục duy trì sự điều chỉnh liên tục trong lạm phát”, Biên bản nêu rõ.
Tại cuộc họp chính sách ngày 7-8/6, Hộ đồng quản trị ECB đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất tái cấp vốn chính của Eurosystem, lãi suất cho vay biên và lãi suất tiền gửi tương ứng ở mức 0,00%, 0,25% và -0,40%. ECB cũng dự kiến các mức lãi suất này sẽ tiếp tục được duy trì ở mức hiện tại trong một khoảng thời gian dài, và vượt qua thời hạn của chương trình mua tài sản ròng.
Về các biện pháp chính sách tiền tệ không chuẩn, Hội đồng xác nhận rằng chương trình mua tài sản ròng, với tốc độ hàng tháng hiện là 60 tỷ euro, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2017, hoặc vượt quá nếu cần thiết và trong bất kỳ trường hợp nào mà Hội đồng nhận thấy sự điều chỉnh bền vững của lạm phát phù hợp với mục tiêu lạm phát. Các khoản mua ròng sẽ được thực hiện cùng với việc tái đầu tư các khoản thanh toán gốc từ chứng khoán đáo hạn.
Tuy nhiên, nếu triển vọng trở nên kém thuận lợi hơn, hoặc nếu điều kiện tài chính trở nên không phù hợp với những tiến bộ tiếp theo trong việc duy trì sự điều chỉnh liên tục của lạm phát, Hội đồng sẵn sàng tăng chương trình về quy mô và/hoặc thời gian.
Nguồn: Hoàng Nguyên/thoibaonganhang.vn