Trước đó (ngày 22/5), chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Tổng công ty Đông Bắc về tình hình sản xuất, kinh doanh và quản lý ranh giới mỏ, bảo vệ tài nguyên than, đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - yêu cầu: Dừng toàn bộ các dự án tận thu than, cát, sét tại Đông Triều; chấm dứt khai thác than tại khu 9A, 9B, khu Đồi Sắn tại phường Mạo Khê để tiến hành hoàn nguyên môi trường và mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than tại thị xã Đông Triều.

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TU và Thông báo số 578-TB/TU, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp với đơn vị ngành than làm tốt công tác bảo vệ ranh giới mỏ, bến bãi chế biến, tiêu thụ. Đặc biệt, các ngành chức năng của tỉnh tích cực triển khai, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm (khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than, khoáng sản trái phép) trên địa bàn thị xã Đông Triều, cũng như các địa phương khác trong tỉnh. Trong đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn (từ 25/5 đến 1/6), các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 317 trường hợp phương tiện vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng… Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, việc khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn Quảng Ninh, đặc biệt thị xã Đông Triều đã có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại: Hiện tượng tập kết, kinh doanh than trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác phối hợp giữa các địa phương giáp ranh để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến than tuy đã được quan tâm, nhưng chưa có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là quản lý sau cấp phép hiệu quả chưa cao. Một số phương tiện vận chuyển than trái phép lưu thông trên đường bộ có sự biến tướng tinh vi hơn...
Nhằm chấm dứt tình trạng trên, đồng chí Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tiếp tục kiểm soát chặt việc khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than.“Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn”, - đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại các văn bản, dự án liên quan đến dừng tận thu than và ra văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án. Liên quan đến kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm chỉ đạo, không làm theo phong trào mà phải làm thường xuyên, liên tục. Việc xử lý vi phạm không chỉ dừng lại ở lái xe mà còn phải xử lý cả chủ xe, chủ doanh nghiệp, cương quyết xử lý xe cơi nới thùng, thành và lưu ý đến những loại xe có biểu hiện cải hoán.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh: Các dự án trong quá trình triển khai thực hiện có xuất lộ than, yêu cầu dừng lại và chuyển các cơ quan chức năng, giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hoặc Tổng công ty Đông Bắc tận thu, vì đây là tài nguyên của nhà nước. Tất cả dự án liên quan đến đất rừng, nếu có than khi chuyển đổi phải đặc biệt xem xét kỹ và kiểm soát chặt việc cấp phép hoạt động; rà soát lại các cảng chứa than, đường vận chuyển than từ các mỏ theo quan điểm mỗi doanh nghiệp chỉ có một kho than và đường vận chuyển chuyên dùng.
Nguồn: Xuân Phú/Báo Công Thương điện tử