Tổng Giám đốc CIC Đồ Quang Thiệu nhấn mạnh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Trung Quốc đã lớn mạnh vượt bậc để trở thành quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau Quỹ lương hưu chính phủ của Na Uy với trị giá 1.000 tỷ USD tính tới cuối tháng 9/2017.
Lợi nhuận hàng năm CIC đạt mức 14,35%, trong đó hoạt động đầu tư ở nước ngoài đóng góp 5,51%.
Ông Đồ Quang Thiệu khẳng định so với các tổ chức tài chính khác, lợi thế lớn nhất của CIC là có được sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc.
Tính tới cuối năm 2016, gần 50% dự án đầu tư của CIC tại nước ngoài tập trung vào các loại cổ phần công chúng, sau đó là các loại tài sản thay thế, thu nhập cố định, tiền mặt và các lĩnh vực khác. Khoảng 2/3 hoạt động đầu tư được quản lý từ bên ngoài.
Tổng Giám đốc của CIC cho biết sự phát triển của CIC trong 10 năm tới sẽ phụ thuộc vào những nỗ lực của tổ chức này trong hoạt động đầu tư vào quá trình chuyển đổi mô hình của nền kinh tế Trung Quốc và thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. CIC sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp và thị trường ở trong nước cũng như ngoài nước.

Nguồn: Vietnamplus.vn