Theo Bộ Kinh tế sản lượng công nghiệp tăng 0,8% trong tháng 6, cao hơn dự báo chung trong thăm dò của Reuters chỉ tăng 0,7%.
Bộ Kinh tế cho biết “dựa vào sự phát triển nhẹ của các đơn hàng tương lai, sự phát triển đi lên vừa phải trong lĩnh vực công nghiệp được dự báo trong những tháng tới”
Số liệu tháng 5 được điều chỉnh tăng lên thành giảm 0,9% từ mức giảm 1,3% trước đó. Trong quý 2 tính tổng thể, sản lượng công nghiệp giảm 1,0%.
Bộ cho biết sản lượng xây dựng giảm 4,3% trong quý 2 là liên quan tới thời tiết sau một mùa đông ôn hòa nhưng tình trạng trong lĩnh vực này vẫn tích cực.
Nguồn: VITIC/Reuters