Sản lượng công nghiệp giảm 1,8% so với tháng trước, dữ liệu từ Bộ Kinh tế cho thấy. Đây là mức sụt giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8/2014 và giảm hơn 0,5% so với dự báo của cuộc thăm dò của Reuters.

Trong quý III, sản lượng công nghiệp tăng 0,3%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 0,9% của ngành xây dựng, Bộ cho biết thêm.

 Dữ liệu riêng biệt từ Văn phòng Thống kê Liên bang cho thấy rằng xuất khẩu điều chỉnh theo mùa giảm 0,7% trong khi nhập khẩu giảm 0,5%.

 Một cuộc thăm dò của Reuters ước tính xuất khẩu giảm 0,85% và nhập khẩu giảm 0,2% .

 Sự sụt giảm trong xuất khẩu thặng dư thương mại điều chỉnh theo mùa giảm còn để 21,3 tỷ EUR từ 21,6 tỷ EUR của tháng 8. Bài đọc Theo dự báo của Reuters thặng dư thương mại đạt 23 tỷ EUR trong tháng 9.

Nguồn: VITIC/Reuters