Một thăm dò của Reuters với 16 nhà phân tích dự báo sản lượng sản xuất trong tháng 10 giảm 0,9% so với tháng trước trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, giảm từ mức tăng 3,3% tốt hơn dự kiến trong tháng 9.
Sản lượng công nghiệp tăng 1,1% trên cơ sở so với năm trước. Trong tháng 9 sản lượng tăng vọt 6,7%, tăng mạnh nhất so với năm trước kể từ tháng 3/2014.
Xuất khẩu yếu và nhu cầu đối với các giàn khoan xa bờ yếu đã đè nặng lên lĩnh vực sản xuất của nước này.
Số liệu phát hành trong tuần trước cho thấy xuất khẩu của Singapore trong tháng 10 giảm mạnh do doanh số bán sang các thị trường chủ chốt giảm.
Nguồn: VITIC/Reuters