Sản xuất công nghiệp vào tháng bảy ước tính giảm 1,1% so với tháng trước, sau khi giảm 2,5% vào tháng 6 và giảm 0,4% vào tháng 5.
Xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ cũng như sang các nước châu Á đang gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ngày càng giảm.
Sản lượng công nghiệp dự bóa tăng dần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính trung bình của 14 nhà kinh tế học cho thấy sản xuất công nghiệp tăng 0,9% vào tháng 7 so với năm ngoái.Trong tháng 6, sản lượng công nghiệp giảm 0,3% so với năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Reuters