Theo Bộ kinh tế và Văn phòng thống kê liên bang công bố vào ngày 9/1, khẳng định dự báo sự phục hồi mạnh mẽ trong quý IV/2016 sau khi kinh tế giảm một nửa tốc độ tăng trưởng hàng quý do xuất khẩu yếu.

 " Năm mới bắt đầu với một số tin vui" nhà kinh tế học Carsten Brzeski của ING cho biết, cho biết thêm số liệu mới nhất là bằng chứng cho thấy đà tăng trưởng kinh tế tăng trong quý cuối năm 2016.

Sản xuất công nghiệp tăng trong tháng 1,đây là tháng thứ 2 tăng liên tiếp,  ở mức 0,4%/ tháng, Bộ Kinh tế cho biết. Số liệu này thấp hơn so với dự bao trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters với mức tăng 0,6%.

 Xây dựng tăng 1,5%, mạnh nhất kể từ tháng 2. Sản xuất công nghiệp tăng 0,4%,  trong khi sản xuất năng lượng giảm 0,4%.

 Số liệu tháng 10 điều chỉnh tăng 0,5% so với báo cáo trước đây là 0,3%

 Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tăng trong quý IV/2016 chính phủ kỳ vọng sự gia tăng mang vào 2017.

Nguồn: VITIC/Reuters