PMI sản xuất điều chỉnh theo mùa đã tăng lên 52,8 vào tháng 8 từ 52,1 của tháng 7.
Các dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 6 và tháng 7, đặc biệt đối với các đơn đặt hàng xuất khẩu, đã làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu trên thế giới có thể giảm sau khi tăng mạnh mẽ vào đầu năm.
Tuy nhiên, số liệu khảo sát nhanh tháng 8 đã cho thấy sản xuất công nghiệp, đơn đặt hàng mới và việc làm tăng trưởng cao hơn so với tháng trước.
Chỉ số này vẫn duy trì trên ngưỡng 50 ngưỡng mở rộng từ mứ giảm tháng thứ 12 liên tiếp và tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5.
Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu từ cả trong và ngoài nước đều tăng, chuyên gia kinh tế cao cấp Paul Smith của IHS Markit cho biết.
Ước tính sơ bộ chỉ số các đơn đặt hàng mới đã tăng lên 52,7 từ 51,8 của tháng 7. Nếu được xác nhận, điều này sẽ đánh dấu mức cao nhất trong 3 tháng.
Chỉ số cho các đơn hàng xuất khẩu mới tăng 52,2 so với mức 50,9 của tháng trước.
Dữ liệu PMI sẽ được đưa ra 2 ngày sau cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trong tháng 8, đây là mức cao nhất trong một thập niên, cung cấp thêm bằng chứng về sự hồi phục kinh tế tăng thêm.
Triển vọng của Nhật Bản đã tăng lên đáng kể sau khi dữ liệu tổng sản phẩm trong nước trong quý II cho thấy chi tiêu tiêu dùng trong nước đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Trước đây phần lớn phụ thuộc vào xuất khẩu.
 Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet