Sản lượng công nghiệp tăng 0,1% trong tháng 10, đây là tháng thứ ba tăng liên tiếp. Kết quả này hơi đánh bại dự báo giảm 0,1% trong một cuộc thăm dò của Reuters, và theo sau là sự gia tăng 0,6% trong tháng 9.

Theo khảo sát các công ty sản xuất của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) dự báo sản lượng tăng 4,5% trong tháng 11 và giảm 0,6% trong tháng 12.

Một quan chức METI cho biết triển vọng của nhà sản xuất cho tháng 11 có lẽ là rất lạc quan. Ngoài ra, chính phủ kỳ vọng sản lượng tăng 1,7% trong tháng này. Mặt khác, triển vọng cho tháng mười hai có thể không phải là yếu như nhà sản xuất dự báo, các quan chức nói thêm.

Sản xuất công nghiệp phục hồi là một dấu hiệu đáng mừng cho các nhà hoạch định chính sách, những người đã đấu tranh để tạo ra chu kỳ tăng trưởng trong tiêu thụ và sản xuất để nâng nền kinh tế bị sa lầy vào giảm phát và đình trệ trong gần hai thập kỷ.

"Sản xuất công nghiệp đang trong xu hướng tăng lên” nhà kinh tế cấp cao Hidenobu Tokuda tại Viện nghiên cứu Mizuho cho biết.

Bộ này duy trì đánh giá của mình về sản xuất công nghiệp, cho biết sản xuất công nghiệp đang dần phục hổi.

Trong tháng 10, sản xuất chất bán dẫn, các bộ phận điện thoại thông minh và màn hình tinh thể lỏng lớn tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước và Trung Quốc, các quan chức METI cho biết.

Tổng hàng tồn kho đã giảm 2,1% so với mức giảm 0,5% trong tháng 9.

Nền kinh tế của Nhật Bản trong quý 3 tăng, đây là quý thứ ba tăng liên tiếp do xuất khẩu phục hồi, nhưng hoạt động trong nước vẫn còn yếu kém, làm nổi bật sự phục hồi kinh tế bấp bênh của Nhật Bản

Thống đốc Haruhiko Kuroda của ngân hàng trung ương Nhật Bản đã duy trì quan điểm lạc quan của ông về nền kinh tế và cho biết tăng trưởng kinh tế tăng vừa phải khi xuất khẩu và sản xuất tăng trở lại nhờ vào dự báo kinh tế toàn cầu được cải thiện.

Tuy nhiên, ông cũng đã thừa nhận rằng tiêu dùng cá nhân yếu và khiến cho một số công ty do dự tăng giá các hàng hóa và dịch vụ của họ - có khả năng trì hoãn việc đạt được các mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương.

Dữ liệu của cuộc khảo sát khác cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản không đổi vào tháng 10 doviệc làm được cải thiện và chi tiêu hộ gia đình giảm với tốc độ chậm hơn, gợi ý rằng một thị trường lao động mạnh mẽ đang được số hỗ trợ cho nhu cầu trong nước.
Nguồn: VITIC/Reuters