Sản xuất công nghiệp giảm 6% so với tháng 12, dựa trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, hơn gấp đôi so với 2,6% dự báo mức giảm trong một cuộc thăm dò của Reuters.
Sự sụt giảm này đã kết thúc một vệt tăng kéo dài trong 5 tháng và là sự sụt giảm lớn nhất trên cơ sở tháng trên tháng, điều chỉnh theo mùa kể từ tháng 1/2014.
Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp yếu hơn dự kiến trong tháng 1, tăng 2,2 % so với mức dự báo và tăng 8,4 % trong cuộc khảo sát của Reuters, số liệu từ Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore cho biết.
Giới phân tích cho biết các dữ liệu tháng 1, phát hành bởi Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore, đã bị ảnh hưởng bởi thời gian của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mà bắt đầu từ cuối tháng 1.
Sản xuất công nghiệp dự báo tăng đặc biệt mạnh trong 5 tháng qua, và kết thúc xu hướng tăng xem bởi một số nhà kinh tế như là một "chỉnh tuần tự".
Có tính cả số tháng 12/2016 và tháng 1, sản xuất tại Singapore là "vẫn còn khá kiên cường", ông Michael Wan, một nhà kinh tế tại Credit Suisse cho biết.

Sản xuất công nghiệp của Singapore tháng 1 giảm. Trong tháng 12 tsản xuất đã tăng trưởng với tốc độ mạnh nhất trong năm năm, tăng 22,1 %so với một năm ngoái, nhờ vào một sự đột biến trong sản lượng điện tử.

Nguồn: VITIC/Reuters