Các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters dự báo sản xuất công nghiệp sẽ tăng 6,6% trong tháng 8, tăng so với mức 6,4% của tháng trước.

Trước đó, dự báo đầu tư tài sản cố định sẽ tăng 8,2% trong 8 tháng đầu năm, giảm nhẹ so với mức 8,3% trong 7 tháng đầu năm.
Theo Cục Thống kê, doanh số bán lẻ tăng 10,1% trong tháng 8, giảm so với mức 10,4% của tháng 7 và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích với mức tăng 10,5%.
Tăng trưởng đầu tư tư nhân đã giảm từ 6,9% trong 8 tháng đầu năm xuống còn 6,4% của 7 tháng đầu năm, cho thấy các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận tài chính.
Đầu tư tư nhân chiếm khoảng 60% tổng đầu tư vào Trung Quốc.
Dự báo tăng trưởng đầu tư tài sản cố định khoảng 9% vào năm 2017 và doanh số bán lẻ sẽ tăng khoảng 10%.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5 % trong năm nay, giảm từ tốc độ 6,7% vào năm 2016.
Các nhà phân tích cho biết Bắc Kinh sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 sau khi nền kinh tế bất ngờ tăng trưởng với tốc độ 6,9% trong nửa đầu năm.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát ở Trung Quốc đều dự báo hoạt động sẽ chậm lại trong những tháng tới vì chi phí tài chính cao hơn và các rào cản về thị trường bất động sản bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động.
Nguồn: VITIC/Reuters