Theo đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2016 tăng 6,1% so tháng trước và tăng 8,9% so cùng kỳ. Trong đó, Công nghiệp khai khoáng giảm 5,3% so với tháng trước và giảm 54,8% so cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,2% và tăng 9,5%; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước… tăng 5,6% và tăng 9,4%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6% và giảm 6,9%.

Cộng dồn 5 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó, Công nghiệp khai khoáng giảm 25,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt... tăng 5,9%; Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,8%. Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng vẫn giữ và đạt mức tăng trưởng, một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao như: Sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 22,8%); Sản xuất trang phục (tăng 35,5%); Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 17,2%); Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic (tăng 8,5%); Sản xuất kim loại (tăng 18,6%); Sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 21,2%); Sản xuất giường tủ bàn ghế (tăng 139,6%)

Bên cạch đó, một số ngành vẫn còn gặp khó khăn, sản xuất giảm sút so với cùng kỳ như chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa (giảm 27,2%), Sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất (giảm 24,8%), sản xuất thiết bị điện (giảm 13,8%)...

Trong tháng 5/2016, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản lượng dự kiến tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Bánh các loại (tăng 4,8% và tăng 50,4%); Thức ăn chăn nuôi (tăng 3,3% và 37,1%); Thuốc lá có đầu lọc (tăng 3,7% và 14,8%); Sợi tổng hợp (tăng 9,5% và 21,2%); Áo sơ mi (tăng 11,9% và 73,1%); Sản phẩm mây tre đan (tăng 29,5% và 16,6%); Thép hình (tăng 11,2% và 66,3%); Cấu kiện kim loại khác (tăng 7,3% và 130,1%).

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng Tư tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng Tư giảm 12,6% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ. Dự báo trong những tháng tới, sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ phát triển ổn định, khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn