Theo dự báo trung bình của 11 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Reuters, sản xuất có thể tăng 9,0% trong tháng 11, giảm từ mức tăng 14,6% trong tháng 10.

Đây là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 5, khi sản xuất công nghiệp tăng 4,6%.
Theo cơ chế điều chỉnh theo tháng và theo mùa, sản lượng sản xuất tăng 0,7%, tương đương với tốc độ tăng trưởng được ghi nhận vào tháng 10.
Sản xuất công nghiệp tháng 11 có thể ảnh hưởng đến dự báo của các nhà kinh tế đối với ước tính GDP trước đó trong quý IV, sẽ được công bố vào tháng 1/2018.
Trong quý III, GDP tăng 5,2% so với năm trước, tốc độ nhanh nhất trong gần 4 năm, nhờ vào sự bùng nổ sản xuất mà một số nhà phân tích cho biết sẽ khuyến khích chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vào năm 2018.

Nguồn: VITIC/Reuters