Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2017 (từ 16/6/2017 đến 30/6/2017) đạt hơn 18,39 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng hơn 1,34 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2017. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch hơn 11,8 tỷ USD, tăng 7,5% tương ứng tăng 824 triệu USD so với nửa đầu tháng 6/2017.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng/2017 đạt gần 198,22 tỷ USD, tăng 21,5% tương ứng tăng hơn 35,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 129,62 tỷ USD, tăng 23,9% tương ứng tăng 24,97 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Trong kỳ 2 tháng 6/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 31 triệu USD, nên cán cân thương mại hàng hóa cả nước 6 tháng/2017 thâm hụt gần 2,78 tỷ USD, bằng 2,8% kim ngạch xuất khẩu.
Về xuất khẩu:
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2017 đạt hơn 9,21 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng gần 1,08 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6/2017.
Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 6/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 6/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 31,4%, tương ứng tăng 272 triệu USD; hàng dệt may tăng 16,7%, tương ứng tăng 179 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 25%, tương ứng tăng 111 triệu USD; sắt thép các loại tăng 171,6 triệu USD, tương ứng tăng 109 triệu USD; hàng thủy sản tăng 35%, tương ứng tăng 107,6 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện giảm 9,5%, tương ứng giảm 155 triệu USD; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 22,4%, tương ứng giảm 10 triệu USD; …
Như vậy, tính đến hết tháng 6 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 97,72 tỷ USD, tăng 18,8% tương ứng tăng gần 15,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 6 tháng/2017 so với 6 tháng/2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 6/2017 đạt gần 6,29 tỷ USD, tăng 10,7% tương ứng tăng 607 triệu USD so với kỳ 1 tháng 6/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 68,97 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2017 đạt hơn 9,18 tỷ USD, tăng 3% (tương ứng tăng 267 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 6/2017.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 6/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 6/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,8%, tương ứng tăng 199 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 2,8%, tương ứng tăng 46 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng gần 2,5 lần tương ứng tăng 44 triệu USD; than đá tăng 1,9 lần, tương ứng tăng 39 triệu USD; hạt điều tăng 15,8%, tương ứng tăng 35 triệu USD; ngô tăng 80,4 lần tương ứng tăng 30,36 triệu USD; … Trong khi đó, sắt thép các loại giảm 15,2%, tương ứng giảm 54 triệu USD; kim loại thường khác giảm 18,8%, tương ứng gaimr 48 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 8,7%, tương ứng giảm 28 triệu USD;
Như vậy, tính đến hết tháng 6/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% (tương ứng tăng hơn 19,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 6 tháng/2017 so với 6 tháng/2016
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 5,51 tỷ USD, tăng 4,1% tương ứng tăng 216 triệu USD so với kỳ 1 tháng 6/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 6 tháng/2017 đạt gần 60,66 tỷ USD, tăng 28,4% tương ứng tăng gần 13,43 tỷ USD so với 6 tháng/2016.
Nguồn: custom.gov.vn