Theo Tổng cục Thống kê, số lượng DN ngoài nhà nước và FDI tăng, NNN giảm với tốc độ chậm. Theo đó, tính đến 1/1/2017, trong tổng số 518 nghìn DN đang tồn tại và thu thập được số liệu qua Tổng điều tra, có 12,8 nghìn DN đang trong giai đoạn đầu tư, 505 nghìn DN thực tế đang hoạt động, tăng 55,6% so với tổng điều tra năm 2012. Với con số này, bình quân hàng năm trong thời kỳ 2012-2017 tăng 9,2%.

Khu vực DN ngoài nhà nước có số lượng DN lớn nhất với 500 nghìn DN, tăng 52,2% so với 2012. Số lượng DN FDI là 14,6 nghìn, tăng mạnh nhất với 54,2% so với thời điểm 1/1/2012.

Số lượng DNNN hoạt động chỉ còn 2.701 DN, giảm 18,3% tương đương 607 DN so với năm 2012 do thực hiện chủ trương cổ phần hóa, bình quân mỗi năm giảm 3%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 1/1/2017, số lượng DN quy mô vừa và nhỏ tăng mạnh hơn so với các DN quy mô lớn. Xét theo quy mô lao động, tại thời điểm 1/1/2017 cả nước có hơn 10 nghìn DN lớn, tăng 29% so với năm 2012 và chiếm 1,9% tổng số DN, giảm so với tỷ lệ 2,3% của năm 2012.

DN vừa tăng 23,6%, DN nhỏ tăng 21,2% và DN siêu nhỏ tăng tới 65,5%, chiếm 74% tổng số DN.

Đáng chú ý, tỷ trọng của các DNVVN tăng tới 6 điểm phần trăm so với năm 2012 trong khi tỷ trọng lao động giảm 0,8 điểm phần trăm cho thấy quy mô DN đang nhỏ dần.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số DN có hoạt động XNK hàng hóa tăng mạnh, phù hợp với bối cảnh hội nhập, gia công hàng hóa với nước ngoài đóng góp lớn vào tăng kim ngạch XNK 5 năm qua.

Theo đó, số lượng DN có hoạt động XNK thời điểm 1/1/2017 khoảng 63 nghìn DN,  tăng 48,2% so với cùng thời điểm năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ là 8,2%, trong đó số DN có hoạt động XK là 23,3 nghìn DN, tăng bình quân 7,1%/năm, DN có hoạt động NK là 55,1 nghìn, tăng bình quân 8,7%/năm và DN có cả hai hoạt động là 15,4 nghìn, bình quân hàng năm tăng 8,3%.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào mức tăng trưởng cao của XNK. Theo số liệu từ tổng điều tra và từ Tổng cục Hải quan cung cấp cho thấy số lượng các DN có hoạt động gia công đơn thuần (NK nguyên liệu của người đặt hàng nước ngoài và XK thành phẩm, chỉ nhận phí dịch vụ gia công, không có sự chuyển quyền sở hữu với hàng hóa là gần 4,2 nghìn DN, hầu hết thuộc các ngành dệt may, giày dép và chiếm khoảng 20% số DN thuộc các ngành này.

Nguồn: Baohaiquan.vn