Số liệu của Bộ Kinh tế cho thấy các nhà máy có số hợp đồng tăng 1% trong tháng 6 sau khi đơn hàng đối với hàng hóa sản xuất của Đức điều chỉnh tăng 1,1% trong tháng 5. Số liệu này đánh bại dự báo của Reuters tăng 0,5%.
Nhà kinh tế Holger Sandte tại công ty Nordea cho biết số lượng đơn hàng là điểm nổi bật trong một bức tranh rất tích cực của nền kinh tế này. Sự phân tích số liệu tháng 6 cho thấy nhu cầu trong nước tăng 5,1% trong khi các đơn hàng nước ngoài giảm 2%, với đơn hàng từ khu vực eurozon giảm 2,4%. Nhưng các đơn hàng nước ngoài nói chung vượt nhu cầu trong nước mặc dù dữ liệu ngày 29/7 cho thấy điều ngược lại.
Số liệu đơn hàng này đưa ra sau một loạt số liệu lạc quan nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế Đức 7 tuần trước khi một cuộc bầu cử quốc gia, trong đó Thủ tướng Angela Merkel đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư.
Số liệu gần đây cho thấy số người Đức mất việc giảm, đơn hàng kỹ thuận tăng, lĩnh vực sản xuất tăng trưởng và niềm tin tiêu dùng tăng, mặc dù lĩnh vực tư nhân tăng trưởng chậm lại.
Bộ Kinh tế cho biết mức đặt hàng, kết hợp với môi trường kinh doanh tuyệt vời chỉ ra sự cải thiện nhẹ tiếp tục trong hoạt động công nghiệp. Nhưng nhà kinh tế Ulrike Kastens cảnh báo rằng trong khi nền kinh tế cải thiện có thể tiếp tục ở Đức, có thể không duy trì được mức tăng trưởng hiện nay. Bà cho biết “đỉnh cao kinh tế sẽ có thể đạt được trong quý 2”.
Chính phủ đã dự báo tăng trưởng GDP là 1,5% trong năm nay, thấp hơn mức 1,9% trong năm 2016, mức tăng mạnh nhất trong 5 năm.
Các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng và các nhà sản xuất hàng hóa trung gian đã ghi nhận đơn hàng tăng mạnh, nhưng đơn đặt hàng tư liệu sản xuất sụt giảm do nhu cầu trong nước mạnh không thể bù cho sự sụt giảm đơn hàng ở nước ngoài.
Số liệu hàng quý cũng mạnh, với đơn hàng trong quý 2 cao hơn 0,8% so với mức trong quý 1 do đơn hàng tăng 2 tháng liên tiếp sau khi giảm trong tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters