Sáng kiến làm lợi trên 62 tỷ đồng
Báo cáo Tổng kết đánh giá hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường của công ty trong năm 2016 đã nêu rõ: Năm qua, công ty đã tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng kiến với 356 đề tài, sáng kiến của 871 tác giả, làm lợi trên 62 tỷ đồng. Kết quả của năm 2016 so với năm 2015, tăng 42 sáng kiến, tăng 138 tác giả.
Trong năm 2017, hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm; an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của công ty tập trung vào một số việc trọng tâm sau: Nghiên cứu tính toán, sửa chữa tháp tiếp xúc và lựa chọn, bổ sung xúc tác phù hợp nhằm giảm hàm lượng SO2 trong khí thải của dây chuyền Axít 2 đạt quy chuẩn mới trong đợt đại tu dây chuyền tháng 5/2017. Tổ chức cải tạo, thay thế thiết bị nâng cao hiệu suất hấp thụ khí Flo tại bộ phận điều chế-XN Supe 1. Tiếp tục nghiên cứu phụ gia chống kết khối, vón cục cho sản phẩm phân bón NPK-S bón thúc có màu của công ty đạt hiệu quả. Nghiên cứu thiết kế chuyển đổi mẫu mã bao bì các sản phẩm phân bón NPK-S bón thúc của công ty.
Nghiên cứu, áp dụng triển khai sử dụng tem chống giả và mã QR Code trên bao bì phân bón để phục vụ công tác quản lý. Phối hợp đồng bộ thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng dây chuyền, thiết kế mẫu mã bao bì đẹp, tổ chức sản xuất để cho sản phẩm NPK-S hàm lượng cao của dây chuyền NPK số 4 ra đời vào cuối năm 2017. Tiếp tục thúc đẩy để hoàn thiện đưa vào hoạt động ổn định đề tài xử lý dung dịch axit H2SiF6 của các dây chuyền sản xuất Supe lân, tiến tới mục tiêu sản xuất không có nước thải ra môi trường trong đầu quý III năm 2017; …
Tổ chức tốt các phong trào thi đua
Những năm qua, Công đoàn công ty đã sát cánh cùng Ban Tổng giám đốc vận động cán bộ, người lao động đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và tổ chức các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xanh sạch đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.
Kết quả, năm 2016 thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng; 44,4% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc; 48,81% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 7,4% công đoàn cơ sở đạt khá; 369 đoàn viên công đoàn xuất sắc, 121 nữ công xuất sắc; 32 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Công đoàn công ty quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt công tác nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức; công tác khuyến học… Với những cố gắng và nỗ lực ấy của đoàn viên công đoàn đã góp phần đưa công ty từng bước vượt qua các khó khăn thách thức để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành cơ bản kế hoạch năm 2016. Công đoàn công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, có 73,3% người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 550 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 44 tổ sản xuất đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến; 193 tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc....
Năm 2017, Công đoàn công ty tiếp tục phối hợp với các đoàn thể trong công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính năng động, sáng tạo, tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, chống lãng phí. Tham gia quản lý doanh nghiệp, phát huy những bài học kinh nghiệm trong năm 2016, xây dựng công ty phát triển bền vững, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nguồn: Nguyễn Duyên/Báo Công Thương điện tử