Viện nghiên cứu ZEW trụ sở tại Mannheim cho biết chỉ số tâm lý kinh tế giảm xuống 18,6 điểm từ 20,6 điểm trong tháng 5. Dự báo được đồng thuận của Reuters là tăng lên 21,5.

Một thước đo đánh giá của nhà đầu tư về tình trạng kinh tế hiện nay tăng lên 88,0 từ 83,9 trong tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2011, số liệu trong dự báo của Reuters là 85,0.

Chủ tịch ZEW, Achim Wambach cho biết “triển vọng đối với nền kinh tế Đức vẫn thuận lợi. Điều này không kém phần quan trọng do tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tích cực tại EU trong quý 1/2017”.

Bộ Kinh tế Đức cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng sự cải thiện ở Đức đang tiếp tục trong quý 2, hỗ trợ bởi chi tiêu cá nhân và nhà nước tăng đáng kể và bởi hoạt động công nghiệp tăng.

Họ đã bổ sung rằng một sự hồi sinh nhẹ của nền kinh tế toàn cầu đang hỗ trợ xuất khẩu của Đức, trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự kiến. Cùng với sự gia tăng trong sản xuất công nghiệp trong cùng tháng này, đã gây ra hy vọng nền kinh tế Đức có thể tiếp tục phục hồi, đã bắt đầu trong 9 tháng trước.

Chỉ số tâm lý kinh doanh Ifo được theo dõi chặt chẽ, đã đạt mức cao lịch sử trong tháng 5 và sẽ được công bố tiếp theo vào ngày 26/6, sẽ cung cấp hiện trạng sức khỏe kinh tế Đức.

Jennifer McKeown tại Capital Economics cho biết “thực tế rằng chỉ số của ZEW vẫn trong khu vực tích cực nghĩa là đa số nhà đầu tư vẫn thấy tình trạng kinh tế đang cải thiện trong 6 tháng tới”.

Nguồn: VITIC/Reuters