Theo đó, về tình hình tăng trưởng GDP, UBGSTCQG nhận định, GDP tăng mạnh trong quý 3/2017 là do cả 3 khu vực của nền kinh tế (Khu vực nông, lâm, thủy sản; Khu vực công nghiệp và xây dựng và Khu vực dịch vụ) đều duy trì được đà phục hồi, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng mạnh 12,77% (cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 11%).

Cũng theo báo cáo này, phân rã tăng trưởng cho thấy, thành phần xu thế - thể hiện năng lực cung của nền kinh tế đã liên tục cải thiện. Điều đó cho thấy các giải pháp của Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển DN đã đạt được những kết quả rất tích cực, tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.

Dự báo về tăng trưởng GDP quý 4/2017 và cả năm, UBGSTCQG cho rằng, quý 4/2017, cầu tiêu dùng, cầu đầu tư sẽ tăng mạnh hơn khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh. Đồng thời, xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Cộng với từ đà phục hồi mạnh của GDP quý 2 và quý 3/2017, UBGSTCQG dự báo, tăng trưởng GDP quý 4 sẽ đạt khoảng 7,5-7,7%. Còn tăng trưởng GDP cả năm 2017 có thể đạt trên 6,7%.

Nguồn: Vietnambiz.vn