Nhưng tăng trưởng vẫn ảm đảm và được dẫn dắt bởi một sự đột biến ở Đức, tăng trưởng kinh tế của Pháp, Italy và Tây Ba Nha tiếp tục trì trệ.
Theo kết quả khảo sát của Markit công bố ngày 3/8, chỉ số PMI của khu vực này là 53,2 trong tháng 7, cao hơn ước tính trước đó 52,9 và 53,1 của tháng 6. Chỉ số PMI trên 50 cho thấy tăng trưởng của khu vực này không đáng kể từ giữa năm 2013.
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ lãi suất không đổi nhưng cho biết sẽ đưa ra nhiều gói kích thích trong tương lai. Một cuộc thăm dò tháng Reuters cho thấy ECB sẽ sớm bị buộc phải mở rộng và mở rộng phạm vi của chương trình mua tài sản của mình. 
Một số nhà hoạch định chính sách gói cứu trợ, chỉ số phụ đánh giá giá đầu ra của tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng 49,8 từ 49,1 tháng 6. Nhưng lạm phát không thể xuống dưới mức mục tiêu dài hạn là 2%.
Tăng trưởng trong ngành công nghiệp dịch vụ của khu vực Eurozone tăng trong tháng 6 PMI tăng 52,9 từ mức 52,8, cao hơn mức 52,7 dự báo trước đó là.

Dự báo các công ty dịch vụ cải thiện hơn trong tháng này, số lượng nhân viên tăng nhanh nhất kể từ đầu năm 2008. Chỉ số việc làm tăng lên 53,7 từ 53,1.

Nguồn: VITIC/Reuters