Nền kinh tế Đức tăng 0,2% trên quý III sau khi tăng 0,4% trong quý trước, Văn phòng thống kê cho biết.

 Mức tăng trưởng này thấp hơn so với dự báo trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters là 0,3%.

 Theo Văn phòng thống kê, xuất khẩu giảm trên quý III, trong khi nhập khẩu tăng không đáng kể.

 Một yếu tố tích cực là hộ gia đình và chi tiêu nhà nước đã tăng thêm, văn phòng cho biết.

 Dữ liệu chưa điều chỉnh cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,5% trong quý III, thấp hơn mức dự báo của Reuters cho 1,8%.

 Trên cơ sở điều chỉnh theo số ngày làm việc, mức tăng trưởng GDP hàng năm là 1,7%.

Nguồn: VITIC/Reuters