Chi tiêu hộ gia đình tăng mạnh đã phục hồi từ cuối năm 2013, giúp đất nước đạt kỷ lục tăng trưởng cao nhất trong khu vực đồng Euro.Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Kinh tế nâng mức dự báo tăng trưởng GDP lên 2,9% cho cả năm 2016, từ mức 2,7% trước đó.
Trên cơ sở hàng năm, nền kinh tế tăng 3,2%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 3,4% trong quý đầu tiên của năm, nhưng tốt hơn so với kỳ vọng thị trường là 3,1%.
Nguồn: VITIC/Reuters