Chỉ số quản lý sức mua PMI của Markit, theo dõi lĩnh vực dịch vụ và sản xuất lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế này, đã giảm xuống 54,9 điểm từ mức 55,1 điểm cao nhất 10 tháng trong tháng 10. Số liệu này thấp hơn so với dự báo đồng thuận trong một thăm dò của Reuters là 55 điểm nhưng vẫn trên mốc 50 điểm phân biệt giữa tăng trưởng và thu hẹp.
Nhà kinh tế Rob Dobson của IHS Markit cho biết số liệu này cho thấy rằng nền kinh tế này sẽ mở rộng 0,5% trong quý 4/2016, nâng tăng trưởng tổng thể trong khu vực eurozone và tăng hơn gấp đôi mức tăng trưởng yếu 0,2% trong quý 3.
Các chỉ số khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tăng tốc mạnh hơn dự kiến trong tháng 11, đạt mức cao 6 tháng tại 55,0 điểm, trong khi tăng trưởng trong sản xuất chậm lại xuống 54,4 điểm từ mức cao 33 tháng tại 55,0 điểm trong tháng 10.
Các nhà quản lý thu mua cho rằng sự phát triển tổng thể chủ yế do sự thu hút các đơn hàng cao, công suất cải thiện và nhu cầu vững từ khách hàng nước ngoài.
Chi phí tăng cho nhân viên và một số nguyên liệu thô đã đẩy chi phí đầu vào tổng thể tăng, với tỷ lệ lạm phát giá đầu vào đạt mức cao nhất trong hơn bốn năm rưỡi.
Nhà kinh tế Oliver Kolodseike tại IHS Markit cho biết các kết quả khảo sát cho thấy rằng nền kinh tế này trong tình trạng tốt và thị trường lao động mạnh tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.
Chính phủ dự kiến tiêu dùng tư nhân và chi tiêu nhà nước thúc đẩy sự mở rộng tổng thể nền kinh tế 1,8% trong năm nay, là tốc độ mạnh nhất trong 5 năm.
Đối với năm 2017, Berlin dự đoán tăng trưởng chậm lại xuống 1,4% do thương mại nước ngoài yếu hơn và những ngày làm việc ít hơn.
Nguồn: VITIC/Reuters