Cảng Hải Phòng 
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2018 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 1,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Cụ thể, trong tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 1,1%.
Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 11 tháng của năm đạt 440,45 tỷ USD, tăng 13,4%; so với cùng kỳ năm 2017. Qua đó cho thấy, từ đầu năm đến nay cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam vẫn thặng dư hơn 6,8 tỷ USD.
Về xuất khẩu, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng tăng cao nhất là điện thoại các loại và linh kiện kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46,14 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là hàng dệt may ước đạt 27,77 tỷ USD, tăng 17,4% so cùng kỳ năm trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước...
  Điểm mười mặt hàng xuất khẩu nổi bật nửa đầu tháng 11/2018

Mặt hàng

Số trong kỳ (từ 1/11 đến 15/11/2018)

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2018

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Điên thoại các loại và linh kiện

 

2.398.433.024

 

43.831.673.344

Hàng dệt may

 

1.211.860.979

 

26.376.249.955

+ Vải các loại

 

81.871.825

 

1.501.087.493

Máy vi tính,sản phẩm điện tử và linh kiện

 

1.276.420.293

 

25.692.870.441

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng

 

714.935.155

 

14.387.516.259

Giày dép các loại

 

720.758.327

 

13.841.680.882

Hàng thủy sản

 

370.380.608

 

7.603.208.799

Phương tiện vận tải và phụ tùng

 

341.852.487

 

6.980.360.850

+ Tàu thuyền các loại

 

31.446.894

 

941.859.307

+ Phụ tùng ô tô

 

228.840.697

 

4.305.267.147

Sắt thép các loại

208.663

145.356.542

5.449.687

3.980.125.190

Hàng rau quả

 

134.738.840

 

3.398.622.972

Hạt điều

16.221

128.963.414

321.000

2.945.106.515

Về nhập khẩu, các mặt hàng có trị giá ước nhập cao nhất trong tháng 11so với cùng kỳ năm trước lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh đạt 38,7 tỷ USD, tăng 13,6%; vải các loại đạt 11,76 tỷ USD, tăng 13,6%. Các mặt hàng giảm là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 30,71 tỷ USD, giảm 0,7%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 14,43 tỷ USD, giảm 0,8%.

Điểm mười mặt hàng  nhập khẩu nổi bật nửa đầu tháng 11/2018

Mặt hàng

Số trong kỳ (từ 1/11 đến 15/11/2018)

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2018

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Máy vi tính sản phẩm điện tử

 

2.013.980.399

 

36.704.464.059

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác

 

1.559.542.968

 

29.163.479.705

Vải các loại

 

595.031.577

 

11.157.334.200

Sắt thép các loại

539.517

402.583.350

11.999.227

8.755.439.186

- Phôi thép

10.734

4.848.341

164.107

78.865.168

Chất dẻo nguyên liệu

278.829

434.537.906

4.845.479

7.914.647.057

Xăng dầu các loại

365.302

265.889.808

10.325.772

7.002.405.858

Kim loại thường khác

74.235

275.103.740

1.966.043

6.496.860.392

-Đồng

18.800

129.378.206

335.582

2.489.989.581

Hóa chất

 

257.988.402

 

4.501.269.273

Sản phẩm hóa chất

 

235.448.286

 

4.374.146.113

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 

166.466.398

 

3.388.310.663

Hàng rau quả

 

134.738.840

 

3.398.622.972

Hạt điều

16.221

128.963.414

321.000

2.945.106.515