So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2017 tăng 7,6%, nguyên nhân là do Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD, tăng 10,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 1,6 tỷ USD, tăng 26,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 900 triệu USD, tăng 23,7%; cà phê đạt 316 triệu USD, tăng 3,1%; rau quả đạt 230 triệu USD, tăng 14,4%.Ngược lại , cũng có những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước như Giày dép đạt 1,2 tỷ USD, giảm 2,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 500 triệu USD, giảm 5,7%; gạo đạt 125 triệu USD, giảm 42,6%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 01/2017 với kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 2,9 tỷ USD, tăng 4,8%; Trung Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 38,6%; ASEAN đạt 1,4 tỷ USD, tăng 0,5%; Nhật Bản đạt 1,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Hàn Quốc đạt 860 triệu USD, tăng 14,4%.

Nguồn: Vietnamexport.com