Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, qua đó, nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 8/2017 giảm xuống còn 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong tháng 8 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 36 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 2,3%.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 8 tháng đầu năm dự kiến đạt 269,13 tỷ USD, tăng tới 20,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 135,63 tỷ USD, tăng 22,3%.

Nguồn: thoibaokinhdoanh.vn