Trong nửa cuối tháng 5, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 11,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5%  so với 15 ngày đầu tháng. Như vậy, hết tháng 5, tổng trị giá xuất khẩu cả nước đạt 94,33 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 13,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của DN FDI (không tính dầu thô) trong kỳ 2 tháng 5 đạt 7,58 tỷ USD, tăng 24% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5. Tính hết tháng 5, tổng trị giá XK của DN FDI đạt 66,34 tỷ USD, tăng gần 17% và chiếm hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, kỳ 2 tháng 5, đạt trị giá kim ngạch 10,77 tỷ USD, tặng nhẹ 6% so với 15 ngày đầu tháng. Tính hết tháng 5, tổng trị giá nhập khẩu cả nước đạt 91,66 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng thời gian năm 2017. Trong đó, DN FDI đạt 53,81 tỷ USD, tăng 8,6% và chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, tổng trị giá kim ngạch XNK cả nước đạt 185,99 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất siêu của nước ta đạt 2,67 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý qua theo dõi của phóng viên, từ đầu năm đến nay, tháng 5 là tháng đầu tiên của năm 2018 nước ta bị thâm hụt thương mại với con số nhập siêu hơn 950 triệu USD.

Trong khi 4 tháng trước đo nước ta liên tục xuất siêu trong đó tháng 3 xuất siêu 2,26 tỷ USD và tháng 4 xuất siêu 1,16 tỷ USD.

Nguồn: Baohaiquan.vn