Bộ Lao động cho biết số lượng người đang ký thất nghiệp tại Tây Ban Nha giảm 3,2% trong tháng 6 so với một tháng trước hay giảm 124.349 người, để lại 3,77 triệu người không có việc làm.
Lĩnh vực du lịch mạnh mẽ của Tây Ban Nha đã thuê hàng chục ngàn nhân viên mới trong những tháng mùa hè, làm giảm thất nghiệp do khách sạn và nhà hàng cần thêm người. Số lượng khách du lịch tới Tây Ban Nha trong năm nay được dự kiến tăng lên những mức kỷ lục do họ tránh tới Bắc Phi và trung đông trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng.
Số lượng người thất nghiệp giảm trong tháng 6 là tháng giảm mạnh thứ hai trong lịch sử và là tháng thứ 4 liên tiếp Tây Ban Nha ghi nhận số liệu thất nghiệp chính thức giảm.
Tây Ban Nha có tình trạng thất nghiệp cao thứ hai tại Liên minh châu Âu sau Hy Lạp, với tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở mức 21% trong quý 1. Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp quý thứ 2 là 20,3%. Số liệu chính thứ sẽ công bố vào 28/7.
Tỷ lệ thất nghiệp hàng quý của Viện Thống kê Quốc gia được tính toán thông qua một cuộc khảo sát của dân số đang làm việc, trong khi số liệu của Bộ Lao động được thực hiện từ tổng số lượng người đăng ký thất nghiệp tại các văn phòng chính phủ.
Số người thất nghiệp giảm tại tất cả các lĩnh vực, nhiều nhất trong lĩnh vực dịch vụ, giảm 84.760 người hay 3,3%, theo sau là lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.
Tổng số công nhân trả tiền đóng trong hệ thống an ninh xã hội tăng 98.432 người hay 0,56% so với một tháng trước, lên 17,76 triệu người.
Trong điều kiện điều chỉnh theo mùa, người thất nghiệp đã đăng ký giảm 48.579 người.
Chính quyền lâm thời của Tây Ban Nha đã hứa hẹn tăng lực lượng lao động lên trên 20 triệu người vào năm 2020, mặc dù cuộc bỏ phiếu chia rẽ tại cuộc bầu cử đầu tiên vào 20/12 và lần tiếp vào 26/6 đã để nước này trong tình trạng không có quốc hội hoạt động trong hơn 6 tháng.
Nguồn: VITIC/Reuters