Tuy nhiên, báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế đã tạo ra ít hơn 514.000 việc làm từ tháng 4/2018 tới tháng 3/2019 so với ước tính ban đầu.
Sự khởi đầu mạnh mẽ đến năm 2020 là một sự hỗ trợ đối với Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11/2020, nhưng sự sụt giảm lớn nhất về số lượng việc làm trong khoảng 12 tháng kể từ năm 2009 cho thấy thị trường lao động không mạnh mẽ như Tổng thống Cộng hòa đã tự hào.
Số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 225.000 việc trong tháng trước, với việc làm trong lĩnh vực xây dựng tăng mạnh nhất trong 1 năm do thời tiết ôn hòa hơn bình thường. Cũng có sự phát triển mạnh mẽ trong tuyển dụng ngành vận tải và kho bãi.
Các nhà kinh tế được Reutes thăm dò đã dự báo số lượng việc làm sẽ tăng 160.000 việc trong tháng 1/2020. Một số người nói rằng thời tiết ấm áp bất thường có khả năng làm mất đi mô hình mà chính phủ sử dụng để loại bỏ các biến động theo mùa khỏi dữ liệu. Với virus corona ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Trung Quốc, tăng trưởng việc làm của Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới.
Cục dự trữ liên bang cho rằng virus corona là nguy cơ cho nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế này đã tăng 2,3% trong năm 2019, diễn biến chậm nhất trong 3 năm, sau khi tăng 2,9% trong năm 2018. Tăng trưởng trong nay được dự đoán khoảng 2%. Sau điều chỉnh, việc làm trong năm 2019 tăng 2,1 triệu, thấp nhất kể từ năm 2011.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng
Các nhà kinh tế cho biết việc điều chỉnh cho thấy việc làm trong lĩnh sản xuất giảm đáng kể từ tháng 8 tới tháng 12/2019, cho thấy chính phủ có thể không nắm bắt được đầy đủ tác động tới việc làm của cuộc chiến thương mại kéo dài 19 tháng.
Các nhà kinh tế cho biết báo cáo này hỗ trợ mong muốn giữ lãi suất không thay đổi trong năm nay của Fed.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, hoặc tỷ lệ người Mỹ trong độ tuổi lao động có việc làm hoặc đang tìm kiếm một công việc, tăng hai phần mười điểm phần trăm lên 63,4% vào tháng trước, cao nhất kể từ tháng 6/2013. Kết quả là, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,6% từ 3,5% trong tháng 12/2019.
Thị trường lao động vẫn chậm chạp. Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0,2% trong tháng 1/2020 sau khi tăng 0,1% trong tháng 12/2019. Dẫn tới lương hàng năm tăng 3,1% trong tháng 1/2020 từ 3% trong tháng 12/2019.
Lĩnh vực xây dựng bổ sung 44.000 việc làm trong tháng 1/2020, cao nhất kể từ tháng 1/2010, sau khi việc làm tăng 11.000 trong tháng 12/2019. Việc làm trong ngành vận tải và kho bãi tăng tốc 28.000 việc làm.
Việc làm trong lĩnh vực giải trí và bệnh viện tăng 36.000 việc. Việc làm trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội tăng 47.200 việc. Cũng có sự gia tăng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, kinh doanh, và thương mại bán buôn. Nhưng việc làm trong lĩnh vực sản xuất giảm 12.000 việc sau khi giảm 5.000 việc trong tháng 12/2019.

Nguồn: VITIC/Reuters