Trong 9 tháng qua, tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho trên 119.000 lao động, giúp gần 22.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.
Bên cạnh đó, nguồn vốn chính sách cũng xây dựng được hơn 1 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng hơn 7.500 căn nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có trên 3.500 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung...
Đó là những kết quả được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng báo cáo tại phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý 3/2016 diễn ra vào ngày 19/10 dưới sự chủ trì của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Lê Minh Hưng.
Cũng theo Ngân hàng Chính sách, từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.
Đến hết tháng 9/2016, tổng nguồn vốn đạt 160.120 tỷ đồng, tăng 13.659 tỷ đồng so với năm 2015; tổng dư nợ đạt 153.306 tỷ đồng, tăng 10.778 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6.792 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.
Dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đã hoàn thành 94%. Chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,41% tổng dư nợ.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thống đốc nhấn mạnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đánh giá hiệu quả và ý nghĩa của nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng này thời gian qua thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.

Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách cần trung thực hiện đồng bộ những giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững, chú trọng tới những địa bàn còn yếu, những đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời để có những đánh giá, đề xuất các Bộ, ngành liên quan xử lý những cơ chế về rủi ro, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con vay vốn, yên tâm sản xuất.

Nguồn: Thúy Hà/Vietnamplus.vn

Thống đốc NHNN: Ngân hàng Chính sách chú trọng địa phương bị thiên tai