Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, toà nhà văn phòng.