Tính chung 11 tháng đầu năm, các dự án FDI đã giải ngân được 16 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2016.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, cả nước có 2.293 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ 2016. Có 1.100 lượt dự án FDI điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ 2016 và 4.535 lượt dự án gố vốn, với tổng vốn đầu tư 5,29 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ 2016.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực của Việt Nam, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 14,95 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 8,37 tỷ USD, chiếm 2,5,35 tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,5 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác, có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm, trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với 8,94 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,18 tỷ USD, chiếm 24,7% tổng vốn đầu tư và Singapore đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,69 tỷ USD, chiếm 14,25% tổng vốn đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố của Việt Nam từ đầu năm đến nay. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều nhất với tổng vốn đăng ký 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 3,28 tỷ USD, chiếm 9,9% tổng vốn đấu tư. Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký 3,16 tỷ USD, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn