Thu nhập thực tế tại của các hộ gia đình Hàn Quốc trong quý IV/2016 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, không tăng so với quý trước Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết.

Nhìn chung, thu nhập thực tế trong năm 2016 đã giảm 0,3%, lần đầu tiên giảm kể từ năm 2009 với mức giảm 2,0%.

 Dữ liệu quý III điều chỉnh giảm 0,1%. Các số liệu này được lấy số liệu 2015 làm cơ sở gốc đã được sửa đổi để phản ánh tốt hơn tính chính xác, cơ quan thống kê cho biết.

 Thu nhập hộ gia đình quý IV giảm mạnh nhất kể từ mức giảm 2,6 trong quý III/2009. Mức giảm thực tế 1,1%/năm, đây là mức trượt giảm nhanh nhất trong hơn 7 năm.

 Theo một tuyên bố khác của Bộ Tài chính cho biết thu nhập bị ảnh hưởng do sự phục hồi kinh tế chậm và tái cấu trúc doanh nghiệp của các ngành công nghiệp lớn như vận chuyển và đóng tàu ở Hàn Quốc.

 Chi tiêu hộ gia đình cũng giảm mạnh, giảm 3,9% trong quý IV/2016, đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ quý I/2009, khi chi phí giảm 5,0%.

 Chi tiêu giảm ở tất cả các mặt hàng, do vận chuyển nhưng chăm sóc sức khỏe ngoại lệ. Chi phí vận chuyển giảm chủ yếu do giá dầu thô toàn cầu thấp hơn, Bộ Tài chính cho biết.

 

Nguồn: VITIC/Reuters