Theo một báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ, thu nhập trung bình của hộ gia định tăng 3,2% từ 57.200 USD một năm trước. Số liệu này vượt qua mức cao trước đó 58,665 USD trong năm 2019, trong giai đoạn phát triển kinh tế kỷ lục 10 năm của quốc gia này, mặc dù cơ quan này cho biết số liệu không trực tiếp so sánh vì sự thay đổi phương pháp luận.
Chris Christopher, giám đốc điều hành IHS Markit cho biết “thu nhập thực trung bình của hộ gia đình cuối cùng đã kết thúc 9 năm sụt giảm”, dự kiến tăng hơn nữa trong năm 2017, 2018.
Khi được hỏi về sự nhảy vọt trong nhu nhập, các quan chức Cục dân số chỉ ra số lượng người làm việc thêm giờ và thường xuyên hơn gia tăng ngay cả khi tiền lương ổn định.
Trudi Renwick, một trợ lý trưởng bộ phận của Cục điều tra cho biết họ thấy rằng thu nhập của hộ gia đình trung lưu đã tăng. Nhưng số lượng người làm việc và số lượng người làm việc toàn thời gian cả năm tăng.
Cùng thời điểm này, cơ quan này cho biết mức độ đói nghèo của Mỹ ở mức trước khi khủng hoảng gần đây. Mức đói nghèo 12,7% trong năm 2016 là giảm 0,8 điểm phần trăm từ 13,5% trong năm 2015, mức trong năm 2007 là 12,5%.
Hơn 40,6 triệu người Mỹ đang sống trong đói nghèo năm ngoái, thấp hơn 2,5 triệu người so với năm 2015 và thấp hơn 6 triệu người trong năm 2014.
Số lượng người nghèo giảm đối với hầu hết các tổ chức nhân khẩu học ngoại trừ người cao niên, nhóm duy nhất gia tăng đói nghèo.
Tỷ lệ đói nghèo chính thức khác nhau phụ thuộ vào quy mô hộ gia đình và thu nhập. Ví dụ, trong năm 2016, một gia đình 4 người với 2 người lớn và hai trẻ em với thu nhập hộ gia đình 24.339 USD hay ít hơn, hai người lớn với 16.543 USD hay ít hơn, hay người trên 65 tuổi với thu nhập 11.511 USD sẽ được xem là có mức sống đói nghèo.
Ngoài ra Cục điều tra dân số cho biết 28,1 triệu người tại Mỹ hay 8,8% không có bảo hiểm y tế trong năm 2016 so với 29 triệu người hay 9,1% trong năm 2015.
Nguồn: VITIC/Reuters