Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, tốc dộ tăng trưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế 6 tháng ước đạt 7,44%, nổi bật là nhóm ngành công nghiệp- xây dựng có tốc độ tăng trưởng 13,4%... Một số chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ quý II năm 2016 như tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 8.538 tỷ đồng (năm 2016 đạt 8.167 tỷ đồng); Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.309 tỷ đồng (năm 2016 đạt 2.816 tỷ đồng);...
Thừa Thiên Huế cũng tập trung triển khai Kế hoạch 196/KH –UBND về hoạt động “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017”; Hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp kết hợp một lần cho 4 thủ tục: đăng ký kinh doanh, thuế, tài khoản ngân hàng, con dấu trong vòng 3 ngày. Triển khai thường xuyên cà phê doanh nhân mỗi tháng một chuyên đề; Tiếp tục triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Nguồn: Thăng Long/Báo Công Thương điện tử