Theo UBND tỉnh Tiền Giang, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh trong tháng 10/2016 là 198,9 triệu USD (tăng 3,4% so với tháng 9), nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng được hơn 1,68 tỷ USD (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện gần 1,2 tỷ USD, tăng 28,2%.

Hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh trong tháng 10/2016 gồm: gạo xuất khẩu được 112.397 tấn (giảm 33% so với cùng kỳ), đạt giá trị 52,2 triệu USD (giảm 27,8% so với cùng kỳ); hàng thủy sản xuất khẩu được 104.157 tấn (tăng 5% so với cùng kỳ), giá trị đạt 218,1 triệu USD (giảm 2,8%); giá cá tra đã tăng trở lại và đứng ở mức cao nhất kể từ đầu năm; hàng dệt may kim ngạch đạt 403,1 triệu USD (tăng 32%); hàng rau quả kim ngạch đạt 11,3 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Ngoài các mặt hàng chủ yếu, trị giá xuất khẩu mặt hàng giày dép, sản phẩm bằng nhựa, túi xách, ống đồng tiếp tục phát triển mạnh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại đạt 303,1 triệu USD, tăng 24,4%; túi xách, sản phẩm bằng nhựa đạt 403,9 triệu USD, tăng 16,9%; kim loại thường và các sản phẩm đạt 182,1 triệu USD, tăng 22,2%...

Đối với nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2016 đạt 101,1 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước; tính chung 10 tháng đầu năm 2016 đạt 979,2 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trị giá nhập khẩu tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 972,9 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó nhập khẩu cho sản xuất chế biến thực phẩm 158 triệu USD, may mặc 300 triệu USD, sản xuất da và các sản phẩm liên quan 251,2 triệu USD…

Nguồn:  Thành Công/Báo Công Thương điện tử