Tính đến trung tuần tháng 9, cả nước gieo cấy được 1.561,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 98% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.132,9 nghìn ha, bằng 98,3%; các địa phương phía Nam gieo cấy 428,2 nghìn ha, bằng 97,4%. Diện tích gieo cấy lúa mùa năm nay đạt thấp, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng chỉ đạt 535,2 nghìn ha, giảm 13 nghìn ha so với vụ mùa năm trước; các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt 168,5 nghìn ha, giảm 6,2 nghìn ha. Nguyên nhân chủ yếu do các địa phương chuyển một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác. Một số địa phương có diện tích lúa mùa giảm nhiều: Hà Nội giảm 4,7 nghìn ha; Nghệ An giảm 3,7 nghìn ha; Thanh Hóa giảm 2,3 nghìn ha; Hưng Yên giảm 2 nghìn ha. Đến nay trà lúa mùa sớm ở miền Bắc đang trong giai đoạn vào chắc và chín, đã thu hoạch được gần 61,7 nghìn ha với năng suất ước tính đạt 50,3 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2016.
Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 2.105,9 nghìn ha, tương đương vụ hè thu năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.651,1 nghìn ha, giảm 23,4 nghìn ha. Tính đến ngày 15/9/2017, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.731,9 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 82,2% diện tích gieo cấy và bằng 105% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.452,6 nghìn ha, chiếm 88% và bằng 102,1%. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,7 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2016; sản lượng đạt hơn 11,5 triệu tấn, tăng 179 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 9,03 triệu tấn, tăng 11,6 nghìn tấn.
Đến giữa tháng 9, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 584,8 nghìn ha lúa thu đông, bằng 90% cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp giảm 18,6 nghìn ha; An Giang giảm 15,3 nghìn ha; Kiên Giang giảm 3,6 nghìn ha. Thời tiết diễn biến phức tạp, dự báo lũ đầu nguồn tăng cao nên diện tích gieo cấy lúa thu đông năm nay có khả năng giảm so với năm 2016. Đến thời điểm trên, lúa thu đông đã thu hoạch được 196 nghìn ha, bằng 34% diện tích xuống giống và bằng 104,8% cùng kỳ năm trước. Nếu thời tiết từ nay đến cuối vụ thuận lợi, ước tính năng suất toàn vụ đạt 51,9 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước.
Gieo trồng cây hoa màu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa, bão gây ngập úng trên diện rộng. Tính đến giữa tháng 9, cả nước gieo trồng được 1.018,2 nghìn ha ngô, bằng 97,2% cùng kỳ năm trước; 111,2 nghìn ha khoai lang, tương đương cùng kỳ; 181,7 nghìn ha lạc, bằng 96,5%; 79,5 nghìn ha đậu tương, bằng 92,7%; 977,8 nghìn ha rau, đậu, bằng 102,6%.
Diện tích trồng cây lâu năm 9 tháng ước tính đạt 3.366,8 nghìn ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây công nghiệp đạt 2.204,2 nghìn ha, tăng 1,1%; cây ăn quả đạt 897,2 nghìn ha, tăng 3%; cây lấy dầu đạt 166,8 nghìn ha, tăng 0,6%; cây gia vị, dược liệu đạt 58,1 nghìn ha, giảm 1,2%; cây lâu năm khác đạt 40,4 nghìn ha, tăng 1,3%. Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng hồ tiêu ước tính tăng 9%; cao su tăng 3,9%; cà phê tăng 1,8%; chè búp tăng 1%; riêng sản lượng điều giảm 28% do xuất hiện sương mù vào thời điểm ra hoa nên nhiều diện tích bị mất trắng. Một số cây ăn quả có sản lượng tăng khá do thị trường tiêu thụ tốt: Sản lượng thanh long 9 tháng ước tính tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; cam tăng 12%; xoài tăng 10,7%; chuối và chanh cùng tăng 8,7%; bưởi tăng 6,6%; quýt tăng 6%. Riêng sản lượng vải giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2016; nhãn giảm 2,9% do thời tiết không thuận lợi trong thời kỳ ra hoa.
Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định. Tính đến tháng Chín, đàn trâu cả nước giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2016; đàn bò tăng 2,7%; đàn gia cầm tăng 5,3%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt 65,8 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi đạt 246,7 nghìn tấn, tăng 4,9%; sản lượng thịt gia cầm đạt 772,7 nghìn tấn, tăng 6,1%; trứng gia cầm đạt 7.562,7 triệu quả, tăng 7,2%. Chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá thịt lợn hơi ở mức thấp và biến động thất thường nên người nuôi chưa yên tâm tái đàn. Đàn lợn cả nước tính đến tháng Chín giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt 2.731,9 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý III đạt 521,9 nghìn tấn, giảm 2,3%. Tính đến thời điểm 25/9/2017, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Nguồn: Tổng cục Thống kê