Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. Tính đến trung tuần tháng 10, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.747,6 nghìn ha, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.133 nghìn ha, bằng 98,4%; các địa phương phía Nam đạt 614,6 nghìn ha, bằng 99%. Đến thời điểm trên, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch được 780,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 68,8% diện tích gieo cấy và bằng 98,4% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch 367,3 nghìn ha, chiếm 68,6% diện tích gieo cấy và bằng 91,8%. Năng suất lúa mùa trên diện tích đã thu hoạch ước tính đạt 49,7 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão xảy ra trong cả quá trình gieo cấy, sinh trưởng và thu hoạch nên dự kiến năng suất lúa mùa ở phía Bắc năm nay có khả năng tiếp tục giảm so với năm 2016. Tại các tỉnh phía Nam có 84,5 nghìn ha lúa mùa sớm đã cho thu hoạch, chiếm 13,8% diện tích xuống giống và bằng 98,8% cùng kỳ năm 2016.
Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trong cả nước đã thu hoạch được 2.104,5 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước; năng suất ước tính đạt 54,5 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với vụ hè thu trước; sản lượng đạt 11,5 triệu tấn, tăng 127,5 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 9,04 triệu tấn, tăng 20,1 nghìn tấn.
Tính đến giữa tháng 10, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 753,7 nghìn ha lúa thu đông, bằng 99,3% cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương diện tích gieo cấy giảm mạnh: An Giang giảm 18,1 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 12,1 nghìn ha; Kiên Giang giảm 3,6 nghìn ha. Đến nay toàn vùng đã thu hoạch được 370,4 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 49,1% diện tích gieo cấy và bằng 90,3% cùng kỳ năm trước. Nếu thời tiết từ nay tới cuối vụ thuận lợi, ước tính năng suất toàn vụ đạt 52 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước.
Tiến độ gieo trồng một số cây hoa màu vụ đông chậm hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa bão vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Tính đến thời điểm 15/10/2017, cả nước gieo trồng được 81,5 nghìn ha ngô, bằng 86,4% cùng kỳ năm trước; 10,7 nghìn ha khoai lang, bằng 64,1%; 6,1 nghìn ha đậu tương, bằng 35,7%; 4,8 nghìn ha lạc, bằng 92,3%; 70,9 nghìn ha rau, đậu, bằng 83,1%.
Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn do giá thịt lợn vẫn ở mức thấp trong khi chi phí chăn nuôi không giảm khiến nhiều hộ nhỏ lẻ ngừng nuôi, các gia trại và trang trại có xu hướng giảm quy mô đàn. Đàn trâu cả nước trong tháng ước tính giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,8%; đàn gia cầm tăng 5,5%; đàn lợn giảm 5,4%. Tính đến thời điểm 26/10/2017, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Nguồn: Tổng cục Thống kê