Trong đó cá đạt 978,6 nghìn tấn, tăng 3,4%; tôm đạt 131,5 nghìn tấn, tăng 5,3%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 3 tháng ước đạt 566,8 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 401,6 nghìn tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 97,8 nghìn tấn, tăng 6,9%.
Nuôi cá tra đạt thấp do năm trước nuôi cá tra gặp khó khăn nên nhiều hộ đến nay vẫn “treo ao”. Bên cạnh đó, thương lái Trung Quốc tập trung thu mua “cá tra non” những tháng cuối năm 2016 nên mặc dù giá cá tra trong quý I năm nay tăng khá nhưng vẫn thiếu hụt nguồn cung. Sản lượng cá tra ước tính đạt 209,3 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 79,8 nghìn tấn, tăng 0,4%; An Giang đạt 69,6 nghìn tấn, giảm 1,5%; Bến Tre đạt 39,4 nghìn tấn, giảm 2,3%.
Nuôi tôm có nhiều thuận lợi, giá tôm nguyên liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh[4] do nhu cầu thu mua của các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu tăng cao. Sản lượng tôm sú ước tính đạt 39,3 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 37,5 nghìn tấn, tăng 14,9% do diện tích thả nuôi những tháng cuối năm 2016 đạt khá.
Sản lượng thủy sản khai thác 3 tháng đầu năm ước tính đạt 754,1 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 577 nghìn tấn, tăng 4,8%; tôm đạt 33,7 nghìn tấn, tăng 1%. Thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển, sản lượng thủy sản khai thác biển quý I ước tính đạt 720 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 553,4 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 31,2 nghìn tấn, tăng 2,5%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê