Bộ Thương mại cho biết tồn kho hàng bán buôn nhích lên 0,1% sau khi tăng 0,7% trong tháng 4. Giới kinh tế dự báo tồn kho hàng bán buôn tăng 0,2% trong tháng 5.
Tồn kho là một thành phần quan trọng của sự thay đổi tổng sản phẩm quốc nội. Thành phần tồn kho hàng bán buôn trong tính toán của GDP – gồm cả ô tô – tăng 0,4% trong tháng 5.
Giá hàng hóa tăng, gồm cả dầu mỏ, chiếm phần lớn mức tăng trong hàng tồn kho ô tô cũ tháng 5. Như vậy điều này sẽ không thể cung cấp một động lực cho tăng trưởng GDP quý 2 khi đã điều chỉnh lạm phát.
Sau dữ liệu này, Cục dự trữ liên bang Atlanta đã giảm 0,1 điểm phần trăm ước tính tăng trưởng GDP quý 2 xuống 2,3%.
Daniel Silver nhà kinh tế tại JPMorgan New York cho biết “những điều được báo cáo cho thấy có sự sụt giảm mạnh trong tốc độ hàng tồn kho giữa quý 1 và quý 2”.
Theo Silver, số liệu cho đến nay cho thấy rằng sự thay đổi đã điều chỉnh lạm phát trong hàng tồn kho quý 2 là từ mức 20 tỷ tới 25 tỷ. Điều đó cho thấy hàng tồn kho đã làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm từ tăng trưởng GDP trong quý 2.
Một báo cáo tuần trước cho thấy tồn kho của nhà máy giảm trong tháng 5. Số liệu tồn kho hàng bán lẻ trong tháng 5 sẽ được công bố vào thứ sáu 15/7. Đầu tư hàng tồn kho giảm chỉ 0,2 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP quý 1, giúp kìm hãm mức tăng sản lượng 1,1%.
Các doanh nghiệp tích lũy hàng tồn kho kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2015, vượt qua nhu cầu. Tồn kho đã ảnh hưởng tới tăng trưởng GDP kể từ quý 3/2015 do doanh nghiệp cố gắng làm giảm hàng hóa tồn kho không mong muôn
Tuy nhiên, hàng tồn kho vẫn cao trong nửa cuối năm 2015 và quý 1/2016. Nếu ước tính số liệu hàng tồn kho quý 2 đúng thì sự điều chỉnh hàng tồn kho cần bắt đầu kết thúc vào đầu quý, làm hàng tồn kho thuận lợi hơn cho tăng trưởng bắt đầu trong quý 3.
Trong tháng 5, tồn kho ô tô giảm 1,9%, sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2013. Tồn kho bán buôn của dầu mỏ tăng 3,2% và tồn kho sản phẩm nông nghiệp tăng vọt 5,9%.
Doanh số bán buôn tăng 0,5% trong tháng 5, thêm vào mức tăng 0,8% của tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters