Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 7/2017 đạt 17.406 triệu USD, thấp hơn 394 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác thấp hơn 133 triệu USD; kim loại thường khác thấp hơn 58 triệu USD; vải thấp hơn 40 triệu USD; hóa chất thấp hơn 24 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép thấp hơn 23 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 19 triệu USD.
Ước tính tháng Tám, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 17,80 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,30 tỷ USD, tăng 2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, tăng 2,4%. Kim ngạch một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng so với tháng trước: Điện thoại và linh kiện tăng 8,5%; sắt, thép tăng 14,1%; chất dẻo tăng 13,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tám tăng 14,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12%.
Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 135,63 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 54,24 tỷ USD, tăng 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,39 tỷ USD, tăng 25%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 24,1 tỷ USD, tăng 33,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 22,1 tỷ USD, tăng 24,8%; điện thoại và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, tăng 33,3%; vải đạt 7,4 tỷ USD, tăng 8,6%; sắt thép đạt 6 tỷ USD, tăng 16,3% (lượng giảm 16,1%); chất dẻo đạt 4,8 tỷ USD, tăng 23,4% (lượng tăng 17,2%); xăng dầu đạt 4,5 tỷ USD, tăng 38,2% (lượng tăng 9,1%); nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 3,7 tỷ USD, tăng 10%; kim loại thường đạt 3,6 tỷ USD, tăng 16,7% (lượng giảm 16,7%); sản phẩm chất dẻo đạt 3,4 tỷ USD, tăng 19,7%; sản phẩm hóa chất đạt 2,9 tỷ USD, tăng 18,5%; hóa chất đạt 2,6 tỷ USD, tăng 28,9%.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 30,2 tỷ USD, tăng 47,5%; ASEAN đạt 18,1 tỷ USD, tăng 17,8%; Nhật Bản đạt 10,5 tỷ USD, tăng 8,9%; EU đạt 7,9 tỷ USD, tăng 12,5%; Hoa Kỳ đạt 6,2 tỷ USD, tăng 17,5%.

 Nguồn: Tổng cục Thống kê