Trong đó, vụ lúa đông xuân xuống giống được trên 1,53 triệu ha (năng suất ước đạt 63,4 tạ/ha); vụ lúa hè thu xuống giống được trên 1,3 triệu ha (năng suất ước đạt 64,89 tạ/ha). Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 10,2%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 10 tỉ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 3,5 tỉ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 154 ngàn tỉ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 39.069 tỉ đồng…
Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả tốt. Quốc phòng, an ninh trong khu vực được giữ vững, ổn định.
Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo, các địa phương khu vực Tây Nam bộ sẽ phải cùng các bộ, ngành tập trung phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ liên kết vùng theo chủ trương của Chính phủ nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng phát triển bền vững.
Đồng thời, các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo về phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài; về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như cần tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo nghề.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam bộ từ nay đến năm 2020 là tiếp tục xây dựng khu vực này trở thành vùng kinh tế, vùng sản xuất lương thực, thủy hải sản trọng điểm của cả nước. Theo đó, GDP tăng bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.
Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng sẽ đóng vai trò đầu mối tổ chức liên kết vùng, tiếp tục cùng với các bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn, từng bước đưa khu vực này ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.
Nguồn: dangcongsan.vn