Trong đó, giá trị tăng thêm của ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 2,21%, góp 0,07% vào mức tăng chung của GRDP. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp, xây dựng là 9%, ngành dịch vụ tăng 8,3%, các ngành này đóng góp lần lượt 2,75% và 4,67% vào mức tăng chung của Hà Nội.
Theo cơ quan thống kê, sản xuất công nghiệp trên địa bàn hành TP. Hà Nội năm 2016 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, với những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh…phía doanh nghiệp cũng đã nỗ lực rất lớn, chủ động trong sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm…
Kết quả sản xuất công nghiệp đã chuyển động theo chiều hướng tích cực và đạt mức tăng trưởng khả quan, năm 2016 giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,2% so cùng kỳ, đóng góp 1,6% vào mức tăng chung.
Ngay từ đầu năm, nhiều dự án phát triển hạ tầng đã được tập trung triển khai với phương thức đầu tư xã hội hóa, bên cạnh đó các dự án phát triển hạtầng sử dụng nguồn vốn nhà nước và vốn ODA cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hàng loạt dự án phát triển nhà, đặc biệt là các chung cư được hoàn thành và mở bán trong năm góp phần tăng trưởng ngành xây dựng, giá trị gia tăng ngành xây dựng tăng 13,8%, đóng góp 1,15% vào mức tăng chung.
Trong khi đó, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 8,3%, đây là nhóm ngành thế mạnh của Hà Nội, luôn có điểm đóng góp cao trong mức tăng chung đóng góp 4,67% vào mức tăng chung. Năm 2016, thành phố tăng cường các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản, một số chung cư cao tầng hoàn thành và bán hết trong một thời gian ngắn; các loại hình dịch vụ mới phát triển với tốc độ nhanh, thị trường hàng hóa ổn định, lượng hàng khá dồi dào, giá cả được kiểm soát, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến.
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2016 tăng 10% so cùng kỳ, trong đó, bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 8,8%; năm 2016 ngoài các chính sách phát triển, khai thác danh lam thắng cảnh tự nhiên, các di tích lịch sử văn hóa, thành phố Hà Nội còn chú trọng đến phát triển các khu du lịch sinh thái vì vậy du lịch cũng đạt được những kết quả khả quan, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 12 triệu lượt khách, tăng 7,5% so cùng kỳ; hoạt động tín dụng chuyển biến khá, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Các ngành khối hành chính sự nghiệp như quản lý nhà nước, giáo dục, văn hoá, y tế… vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá.
Nguồn: doanhnghiepvn.vn