Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 42,01 tỷ USD, tăng 8,8% (trên 3,5 tỷ USD) so với cùng kỳ 2016; Kim ngạch nhập khẩu đạt 46,55 tỷ USD, tăng 4,1% (gần 2 tỷ USD) so với cùng kỳ 2016. Như vậy, trong 11 tháng qua, TP.HCM  nhập siêu ở mức hơn 4,5 tỷ USD.   

Tính đến ngày 12/12/ 2017, Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách đạt  khoảng 100.500 tỷ đồng, đạt 92,20% chỉ tiêu pháp lệnh. Từ đây đến ngày 31/12/2017, Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để thu NSNN đạt 8.500 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu Pháp lệnh 109.000tỷ đồng, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Baohaiquan.vn