Theo UBND TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 47.885 tỉ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ. Trong đó vốn ngân sách đạt 2.964 tỉ; vốn doanh nghiệp nhà nước đạt 5.786 tỉ; vốn thực hiện đầu tư nước ngoài đạt 9.411 tỉ, vốn trong dân đạt 29.694 tỉ đồng.

Về vốn ngân sách, UBND TP.HCM đã giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là 18.866,893 tỉ đồng.

Trong đó, thành phố đã ưu tiên bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án ODA 1.259 tỉ đồng, vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP 346 tỉ đồng, dự án chuyển tiếp 11.639 tỉ đồng, dự án khởi công mới 2.861 tỉ đồng… Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đều đảm bảo về mặt chủ trương đầu tư, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và có đầy đủ các thủ tục theo quy định. 

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2017, TP.HCM  đã ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, giải quyết các điểm nóng, nhu cầu bức xúc của người dân thành phố, như: cải tạo một số đường để giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, với tổng số vốn 490,2 tỉ đồng; Khu vực cảng Cát Lái  là 180,4 tỉ đồng; Giải quyết các điểm ngập trọng yếu của thành phố là 224 tỉ đồng...

Nguồn: baohaiquan.vn