Tỉnh Trà Vinh vừa đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 thu hút các doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh vào khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 59.000 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu và khả năng huy động vốn doanh nghiệp nhà nước 960 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân 49.560 tỷ đồng, vốn FDI 8.400 tỷ đồng.
Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, để thực hiện được mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung thực thi nhiều giải pháp, như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, thống nhất tổ chức thực hiện giữa các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp đối với việc xúc tiến đầu tư; huy động các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. UBND tỉnh sẽ rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho nhà đầu tư; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, theo hướng đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư, thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông”.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khả năng tiếp cận vốn, đất đai, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công bố, công khai quỹ đất, các quy hoạch chi tiết và các danh mục dự án ưu tiên, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, mở rộng đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho các doanh nghiệp; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy và đội ngũ của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp…
Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã thu hút được 48 dự án đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, với tổng số vốn đăng ký 151.036 tỷ đồng; trong đó, có 16 dự án vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,88 tỷ USD; 1 dự án đầu tư BOT, đầu tư trực tiếp các lĩnh vực nhiệt điện, điện gió, sản xuất bộ dây dẫn điện ô tô, hóa chất cơ bản, bản kẽm phục vụ ngành in, may mặc, giày da, túi xách… Các nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Đài Loan (Trung Quốc)….
Nguồn: TTXVN

 

Trà Vinh ra mục tiêu thu hút đầu tư 59.000 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020