Thị trường bất động sản là một động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và một sự phục hồi mạnh mẽ trong giá nhà và doanh thu tăng mạnh hơn dự kiến trong nửa đầu năm nay. 
Nhưng tốc độ tăng giá chậm tại các thành phố nhỏ hơn và đầu tư bất động sản giảm, cho thấy sự phục hồi trong lĩnh vực này giảm dần, làm tăng nguy cơ tăng trưởng kinh tế yếu hơn trong những tháng tới.
Giá nhà tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc tăng 7,3% trong tháng 6 so với năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 6,9% trong tháng 5.
Tuy nhiên, mức tăng hàng tháng tiếp tục chậm, do các thành phố thắt chặt chính sách trong bối cảnh những lo ngại về bong bóng giá nhà ở.
Sự gia tăng giảm nhẹ trong tháng 6, giảm bớt từ 0,9% trong tháng 5, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của Cục Thống kê quốc gia (NBS).
Giá bị đình trệ hoặc giảm tại 15 thành phố trong tháng 6, so với 10 thành phố trong tháng 5.
Giá nhà ở các thành phố công nghiệp Đường Sơn, Cẩm Châu và Baotou giảm trong tháng 6.
Giá nhà tại Thâm Quyến và Thượng Hải tăng 2,0 % và 2,6% tương ứng, cao hơn so với tháng 5. Điều đó có thể làm tăng rủi ro đối với biện pháp làm dịu thị trường bất động sản hơn nữa trong một số khu vực.
Sự phục hồi của thị trường bất động sản của Trung Quốc và chính phủ tăng chi tiêu cho hạ tầng cơ sở trong những tháng gần đây đã giúp tăng trưởng nền kinh tế tăng và áp lực bởi nhu cầu yếu trong và ngoài nước, đầu tư giảm và sản xuất công nghiệp dư thừa.
Tăng trưởng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc chậm lại trong nửa đầu năm còn 6,1%, đưa ra thách thức cho hoạch định chính sách, cần duy trì tăng trưởng của ngành mà không tạo ra một bong bóng giá.
Chỉ riêng tháng 6, đầu tư bất động sản là chỉ chiếm 3,5% so với năm ngoái, , so với 6,6 phần trăm trong tháng 5, theo ước tính của Reuters. 
Các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với khó khăn trong hoạt động cân bằng. Lo ngại về luật thế chấp chặt chẽ hơn ở các thành phố lớn đã không đủ làm giá giảm, trong khi thị trường bấp bênh ở các thành phố thứ cấp đang trong tình trạng cung vượt quá cầu có khả năng cần kích thích kinh tế để kiềm chế giá lại trượt giảm một lần nữa.
Sau khi dữ liệu đầu tư được công bố ngày 15/7, các nhà kinh tế tại ngân hàng ANZ cho biết, sự phục hồi bất động sản của Trung Quốc đã qua, mà có thể gây ra rủi ro hơn nữa cho nền kinh tế trong nửa cuối năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters